Pinigų ir prekių grąžinimo politika

LIVE transliacijų pardavimą vykdo Realkings official, MB. Įmonės kodas – 306062816, Taikos pr. 99, LT50451 Kaunas.
Iškilus klausimams, kreipkitės realkings.market@gmail.com arba +37069989496

 1. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio į kurį yra įsigyjami bilietai vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija. 

2. Bilietų pardavimas atliekamas naudojantis apmokėjimo paslaugų tiekėjų „Paysera”. Bilieto pirkėju šalys laiko asmenį, kuris atlieka mokėjimą už įsigyjamą bilietą stebėti Realkings official, MB organizuojamą renginį nuotolinio ryšio priemonėmis. Įsigytas bilietas suteikia teisę stebėti renginį tik jo pirkėjui. Jei bilietas yra perleidžiamas tretiesiems asmenims, teisė stebėti renginį išlieka tik tam asmeniui, kuriam perleistas bilietas.

3. Asmenys, įsigiję bilietus į gyvas vaizdo transliacijas, į pirkimo metu nurodytą el. pašto adresą gaus pranešimą apie įvykdytą ir pavykusį pirkimą kartu su bilieto kodu (angl. „license key”) skirtu prisijungti į transliaciją. Į tiesioginę transliaciją, bilietus įsigiję asmenys galės prisijungti naudojant bilietų pirkimo metu nurodytą el. pašto adresą ir bilieto kodą (angl. „license key”), juos suvedant į nurodytus prisijungimo laukelius LIVE.TheRealKings.lt svetainėje. Realkings official, MB neatsako už bilietų pirkimo metu netinkamai suvestą el. pašto adresą ar bilieto kodą (angl. „license key”) . Visos renginio transliacijos yra transliuojamos LIVE.TheRealKings.lt internetinėje svetainėje.

4. Pirkėjai, stebėdami įsigytą tiesioginę transliaciją LIVE.TheRealKings.lt internetinėje svetainėje, neturi teisės jos retransliuoti (angl. stream) bet kokiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse ar bet kokiais kitais informacinių ryšių kanalais, taip pat gyvų renginių metu. 

5. Realkings official, MB nustačius, jog bilieto pirkėjas retransliuoja tiesioginę transliaciją šių taisyklių 4 p. nurodytais būdais, pirkėjas įsipareigoja Realkings official, MB per 3 dienas nuo pareikalavimo sumokėti 10 000 EUR dydžio baudą, kuri šalių bus laikoma minimaliais Realkings official, MB patirtais nuostoliais ir jų papildomai įrodinėti nereikės. Šalys susitaria, jog Realkings official, MB nustačius, kad pirkėjas retransliavo tiesioginę transliaciją tokiam kiekiui žmonių, kokiam nusipirkus bilietus stebėti tiesioginę transliaciją iš Realkings official, MB, pajamos būtų didesnės nei 10 000 EUR, baudos dydis bus koreguojamas atitinkamai, tačiau nebus mažinamas. Šalys taip pat susitaria, jog vienas žiūrovas neprivalo stebėti retransliacijos visą jos rodymo laiką tam, kad:
1) būtų laikoma, jog jis faktiškai stebėjo retransliaciją;
2) už tai iš pirkėjo būtų reikalaujama nuostolių atlyginimo.  

6. Ginčai tarp šalių yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose, teritorinį teismingumą nustatant pagal Realkings official, MB buveinės adresą. 

 7. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, bilietus įsigiję asmenys gali kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo.

 8. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Bendrovei asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Bendrovė turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.

9. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą bilietą, jis turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį bilietą perspausdinti už papildomą nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti TheRealKings.lt nurodytais kontaktais.

 10. Bendrovė pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų prašyti pinigų grąžinimo, išskyrus atvejus, kai renginys yra pasibaigęs arba bilietas pagal atskirus susitarimus, kuriuose retransliavimo sąlygos taip pat yra aptariamos atskirai, buvo įsigytas šioms paslaugoms:

– gyviems renginiams;

– renginių transliacijų bilietams;

– nuolaidoms;

– periodiniams leidiniams;

– skaitmeninio turinio paslaugom;

11. Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už Bilietus. Pinigų grąžinimas įvykdomas ne vėliau nei per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas perkant kuponus.

Pinigų ir prekių grąžinimo politika galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu.
Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos mūsų svetainėse:
www.TheRealKings.lt
www.SHOP.TheRealKings.lt

www.LIVE.TheRealKings.lt

Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia pinigų ir prekių grąžinimo politika versija.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. Gegužės 24 d.